Skąd nazwa Murzasichle

Murzasichle – wieś leżąca na wysokości od 820 – 950 m npm., w południowej części Skalnego Podhala, pomiędzy Zakopanem a Bukowiną Tatrzańską, między szosami prowadzącymi z Poronina  do Bukowiny Tatrzańskiej i z Zakopanego do Morskiego Oka (tzw. szosa Oswalda Balzera).

Wspaniałe widoki na Tatry, od Murania przez Kozi Wierch, Zawrat, Świnicę, Kościelce, Kasprowy Wierch, Pośredni Goryczkowy aż na Giewoncie z krzyżem i części Czerwonych Wierchów skończywszy – oto niezapomniana panorama.

Murzasichle jako wieś istnieje od 1630 r.

Do wieku XVII na tych terenach rosły lasy i roztaczały się polany, na których okoliczni mieszkańcy wypasali owce. Podanie głosi, że mniej więcej 400 lat temu przybył tu z okolic Nowego Sącza Łukasz Sądelski, aby znaleźć schronienie przed ścigajacym go prawem pańszczyźnianym.

Synowie Sądelskiego, jak również sam ich ojciec byli ludźmi dobrze zbudowanymi, wysokiego wzrostu i niebywałej siły. Stąd okoliczni górale zwali ich „sichła”, od słowa siła.Łukasz swoich czterech synów zwał Łukaszczykami i stąd wywodzi się nazwisko Łukaszczyk, tak często spotykane w Murzasichlu.

W okolicy dzisiejszego Muru przy Stasikówce było kilka, podobno 6 domów.

Mieszkańcy tej osady chcieli utworzyć gromadę z mieszkańcami Sichły.

Tymczasem stało się nieszczęście – na skutek jakiejś epidemii umarli wszyscy ludzie i stąd od słowa mór, albo pomór, oznaczającego śmierć, osadę tę nazwano Mur.

Długo, aż do II wojny światowej Mur i Zasichła stanowiły jedną gromadę.

Te dwie wioski łączono w pisowni Mur i Zasichła.

Po II wojnie światowej, gdy Mur przyłączono administracyjnie do gromady Stasikówka, Sichła otrzymała dzisiejszą nazwę Murzasichle (wg opowiadania Anny Łukaszczyk „Gapiercorz”, 1968).

Według drugiej wersji nazwa Murzasichle jest nazwą łączoną, jedną z wielu tego typu dość popularnych na Podhalu. Składa się z trzech części: „mur – za – sichle”. Mur to dawna nazwa wsi, również występująca w tym rejonie. Sichla – oznacza wg jednych źródeł podmokły las, wg innych – mgły czy opary siedzące w dolinie lub nad bagnami, torfowiskami.

Cała nazwa jest zapożyczona z rumuńskiego dialektu Wołochów, których osadnictwo rozprzestrzeniało się wzdłuż grzbietu Karpat na zachód,

pozostawiając na tych terenach mnóstwo nazw, dzisiaj niezrozumiałych dla nas.

A zatem Murzasichle to po prostu wieś za jakimś bagnem czy lasem.

Dziś liczy ona około 1100 mieszkańców, obejmując w swych granicach osiedla rozłożone na okolicznych grzbietach, leżących prostopadle do grani Tatr.

Mieszkańcy Murzasichla to górale – ludzie hardzi, butni i honorni, zachowali do dziś dawną gwarę, oryginalną muzykę, śpiewy i tańce.

Na skrawku lichej, górskiej ziemi, gdzie „początek wody a koniec chleba” – życie ich nie było łatwe.

Odznaczają się gościnnością, życzliwością i pogodnym charakterem.

Kto raz tu zawita, ten napewno zaprzyjaźni się z nimi i powróci tu znowu.

Pierwszym wczasowiczem w Murzasichlu był profesor sztuk pięknych z Warszawy Władysław Gołaszewski w roku 1926.

A w roku następnym odpoczywał tutaj, u Wojciecha Morcinka,

pierwszy obóz studencki z Poznania liczący 20 osób.